Investicija za obrede

Daritev hrane150 €
Obogatena daritev200 €
Ebo oriša300 €
Bori450 €
Divinacija100 €
Individualni obred obrednega čiščenja Orija*/rok, nog v kombinaciji s simbolično daritvijo oriši, katere energijo prizivamo 100 €
Obredno čiščenje celega telesa/individualno, v reki ipd., s pripadajočo simbolično daritvijo 150 €
Čiščenje prostora z vsemi materiali /do 150 m2/večji objekti po presoji več 250 €
Daritev, ki jo mora prevzeti/odnesti živi oltar/dela par ali trojica s svečenikom/i specialistom/i za določeno orišo 300 €
Egungun čiščenje sedmih generacij600€

*Priporočeni prispevek velja za individualni obred.