Energijska kineziologija

NA KRATKO: KAJ JE Z DOTIKOM DO ZDRAVJA UPORABNA ENERGIJSKA KINEZIOLOGIJA

 • Je sinteza tradicionalnega znanja kitajske medicine in moderne zahodne medicine: kiropraktike, akupresure, vede o prehrani in kineziologije.
 • Je preventivna metoda zdravljenja, katere cilj je balansiranje energije telesa z namenom doseči rast in ravnotežje na vseh področjih življenja posameznika.

Z DOTIKOM DO ZDRAVJA – UPORABNA KINEZIOLOGIJA ZA VSE LJUDI

Kineziologija je celosten terapevtski pristop zdravljenja in preventive, ki za ugotavljanje neravnovesja v človeku uporablja tehniko testiranja trdnosti mišic. Test mišice je rahel, počasen in nežen pritisk na mišico s katerim si pomagamo prepoznavati simptome blokad v človeku. Simptomi so zgodnji opozorilni znaki, ki pomagajo človeku, da ukrepa in se pozdravi. Neprecenljiva vrednost kineziologije je prav v tem, da lahko neposredno komuniciramo s telesom in dobimo natančen naravni odgovor, kaj posamezniku primanjkuje. Naravni odgovor olajša izbiro tehnike, ki pomaga doseči ravnovesje v človeku. Zdravljenje je na ta način prilagojeno posamezniku brez vsiljevanja postopkov, ki morda za posameznika niso najbolj primerni in ki bi lahko upočasnili čas zdravljenja. Obstaja več vej kineziologije, ki pokrivajo široko področje različnih vidikov zdravljenja. Vsem vejam kineziologije je skupno najmajn eno: uporaba testa mišic za prepoznavanje dejavnikov neravnovesja z namenom, da dejavnike sprostimo. Veje kineziologije se med seboj razlikujejo predvsem v uporabi tehnik za sprostitev neravnovesja.  

Kineziologija kot znanost se ukvarja z razumevanjem delovanja sklepov in mišic, proučevanje gibanja človeškega telesa. Ime kineziologija izvira iz grških besed kinesis (gib) in ology (preučevanje), kineziologija združuje anatomijo, fiziologijo, biomehaniko, psihologijo, sociologijo, biologijo, antropologijo in zgodovino. Obstaja znanstveno potrjena povezava med kakovostjo gibanja(premikanja) posameznika ter njegovim zdravjem in psihičnim počutjem. Spoznanja s področja kineziologije so uporabljena na različnih področjih kot fizeoterapija, delavna terapija, kiropraktika, osteopatija, izobraževanje, atletika, trening, psihoterapija. Spoznanja kineziologije se uporabljajo v terapevtske in preventivne namene ter za izboljšanje kvalitete življenja in dela.  

Kinezioterapevtsko zdravljenje je leta 1964 osnoval ameriški kiropraktik George J. Goodheart je skupaj s kolegom doktorjem John Thie-em v svoji praksi kiropraktike odkril, da je samo naravnavanje kosti premalo, da bi dosegli trajno spremembo. Zdravnika sta odkrila, da mišice in tkiva okrog kosti igrajo pomembno vlogo pri podpori in hitrosti zdravljenja. Tkivo in mišice predstavljajo trdnost telesa in držijo telo v nekem ravnovesju. Ugotovila sta, da je s kiropraktičnim posegom Zaradi učinkovitosti metode pri ozdravljenju je doktor Thie je želel  metodo približati širši javnosti (ljudem, ki niso zdravniki in terapevti) in z George Goodheart-om sta se dogovorila, da lahko razvije novo metodo, ki jo lahko uporablja vsak. In John Thie-u je uspelo. Razvil je metodo Z dotikom do zdravja TFH 8ang. Touch for Health), ki je uporabna v preventivne (terapevtske) namene predvsem za uravnovešanje lastne energije in dosego stanja notranje trdnosti in miiru.

Metoda predstavlja celosten sistem učenja za zdravje. Pri preiskovanju dejavnikov neravnovesja v človeku uporablja principe kineziologije. Prva knjiga z opisom prijemov in tehnik ozdravljenja »z dotikom do zdravja« je bila izdelana leta 1973 (John Thie). Do danes je knjiga prevedena v 24 jezikov, »Z dotikom do zdravja« pa se poučuje v več kot 100 državah.možno naravnati kosti, vendar mišična opora sili kosti nazaj v stanje prejšnjega ravnovesja, kar je upočasnilo ozdravljenje. Zato sta se oba poglobila v preučevanje kineziologije. Učinek uporabe kineziologije je bil naravnost fantastičen, ker je čas ozdravljenja pohitril za nekajkrat. Metoda je uveljavljena po vsem svetu kot uporabna kineziologija. Dr. John Thie je metodo zgradil po načelu enostavnosti učenja in uporabe. Metoda nima stranskih pojavov in aktivira lastno energijo samozdravljenja in notranje moči. Metoda zajema štiri pomembna področja: kiropraktiko, kineziologijo, akupresuro in vedo o prehrani. Dr. John Thie je predajal znanje laikom in strokovnjakom. V 70. Letih preteklega stoletja je organiziral prvo svetovno srečanje na temo Touch for health. Iz te metode so se razvile različne smeri: dr. Paul Dennison EDU-kineziologija, Gordon Stokes Tree in one, dr. Bruce Dewe Professional Kinesiology Practitioner in druge. Leta 1990 je dr. Thie zavod preoblikoval v šolo Touch for Health in nasledstvo predal IKC International Kinesiologgy College, ki ima svoj sedež v Švici. Po smrti dr. Johna Thieja 2005 je vodenje seminarjev prevzel njegov sin Matthew Thie.

KINEZIOLOGIJA – ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
Gibanje, drža telesa, mimika, geste, besede, misli vse je povezano z zdravjem v telesu. Večina simptomov (čustvena stanja: žalost, jeza, depresija,…misli: »ne bom zmogel«, »vsi me varajo«, »nihče me ne mara«…) in bolezni so zavestna oziroma podzavestna razlaga situacije v kateri se je posameznik znašel. Simptomi in bolezni se ne pojavljajo naključno, kar nekje na telesu, temveč so povezani s točno določenim dogajanjem v posamezniku. Na primer, prednja starn telesa predstavlja sedanji čas. Bolečina na sprednji strani je povezana s sedanjo situacijo posameznika z bolečino. Bolečina na zadnji strani predstavlja preteklost. Vneto grlo predstavlja nekaj, kar smo ali pa nismo izrekli. Glavobol predstavlja pritisk, ki ga izvajamo na same sebe. Srce je povezano s sprejemanjem in dajanjem ljubezni. Fizično neravnovesje (bolezen) je največkrat rezultat preteklih negativnih izkušenj, zato je odstranitev simptomov v sedanjosti največkrat neuspešna. Ponavljajoči simptomi imajo korenine v preteklosti in se pojavljajo vedno, kadar se človek znajde v podobnih okoliščinah kot takrat ko je prvič doživel negativno izkušnjo. Na primer alergija na cvetni prah – ne glede na to kako uspešno vizualiziramo novo stanje, koliko vaj naredimo, se alergija pojavi vedno v podobnih okoliščinah kot prvič. Izgine takrat, ko ozavestimo vzrok (spremenimo) hkrati z vizualizacijo in uravnovešanjem telesa kot celote. Drug takšen primer je disleksija; obravnava v sedanjem času pomeni počasen proces razvoja celotnega učnega potenciala osebe. Otroci s težavami pri učenju potrebujejo hitro in učinkovito obravnavo, sicer jih sam sistem vključi v manj perspedktivne programe, kjer imajo precej manj možnosti za vključitev nazaj. Kineziološka obravnava poveže težave z vzroki in jih odpravi. Bistvo kineziologije je spoznanje, da je vsak del telesa povezan s čustvi in mislimi in obratno in da telo, čustva in misli vplivajo na energetsko stanje posameznika. Test mišic neposredno pokaže na del telesa, ki zahteva podrobnejše obravnavo, kar pomaga da lažje razumemo in razrešimo težave. Kineziologija človeka obravnava kot celoto, zato je paleta tehnik in masaž za dvig energije pri posamezniku zelo široka.

KAJ PRIDOBIM S KINEZIOLOGIJO?
Na tem mestu se bo morda kdo vprašal, kako telo komunicira? Zanimivo vprašanje, kako mi vemo, da je telo lačno, kdaj žejno, kdaj mora iti na stranišče? Kako nam telo pove… Telo ima edinstven notranji mehanizem, ki neprestano deluje in uravnava procese (dihanje, presnova, ravnovesje hormonov, odvajanje toksinov,..) tako, da v telesu vedno obstaja homeostaza – ravnovesje med vsemi telesnimi deli in strukturami. Telo ima notranjo inteligenco. Občasno je ravnovesje v telesu moteno zaradi stresa, ki ga povzročajo različni notranji in zunanji dejavniki: alergeni, čustva, izpušni plini, negativne misli… Kineziologija obravnava dejavnike motenj z vidika energetskega stanja v telesu. Ko smo pod stresom, se energija v telesu zmanjša. Energetsko stanje v telesu lahko opišemo z zemljevidom: ceste so energetski tokovi po katerih se vozijo avtomobili, tovornjaki (energija, hrana, zrak,…), mesta in vasi so organi in tkiva. Včasih se promet ustavi, upočasni, prekine zaradi različnih vzrokov. Predstavljajte si tak zastoj. Opazujte kaj se dogaja? Kaj se dogaja na cestah v okolici? Običajno se prometni zastoj »prenese« na celotno okolico. In enako se dogaja telesu. Še enkrat ste v zastoju in zdaj se vprašajte, kaj je povzročilo zastoj? Glava je polna misli…In zdaj pomislite, da na Zemlji ni življenja, vse je prazno, prazne so ceste, prazne vasi, prazna mesta, prazne trgovine, šole… Vse je prazno. Bi se zgodil kak zastoj? Kadar v telesu nastajajo zastoji, nastajajo zato, ker živite. In VI živite, ker berete ta članek. Kineziologija omogoča, da zastoje odstranite, da popravite poškodovane ceste, zgradite nove ceste, večje, modernejše in širše do vsake vasi. Za ponovno vzpostavitev visokega nivoja energije v telesu se uporabljajo različni pristopi, od kitajske medicine (akupunkturne točke, meridiani) do psihologije (predvsem zelo uporabno nevrololingvistično programiranje). Kineziologija – »Z dotikom do zdravja« se je kot zelo uspešna pokazala pri:

 • Odpravljanju motenj v spanju, prehranjevanju, utrujenosti, stresa in depresije,
 • Odpravljanju bolečin (glava, vrat, hrbet, roke, noge),
 • Zdravljenju poškodb mišic in ligamentov, udarnin,
 • Zdravljenju kroničnih bolezni kot so na primer alergije,
 • Zdravljenju težav z motoriko in kordinacijo,
 • Odpravljanju težav z učenjem, koncentracijo in strahom pred izpiti,
 • Odpravljanju kajenja in drugih vrst odvisnosti,   
 • Doseganju notranjega miru,
 • Odpravljanje motenj pri prehranjevanju in testiranju hrane

Kineziološki tretma zelo dobro dopolnjuje in podpira zdravljenje uradne medicine:

 • Hitrejše celjenje ran in
 • Hitrejše okravanje po boleznih.

Uporabna energijska kineziologija, je metoda, ki aktivira samo – ozdraviteljske energije v vsakem posamezniku. “Zdravje je harmonija telesa, čustev, uma in duha” Mednarodni certifikat za zdravljenje s tehniko. Z dotikom do zdravja – uporabna energijska kineziologija, sem pridobila na izobraževanju v Kranju pri dr. Neji Zupan, predavateljici, terapevtki in mednarodni učiteljici metode z dotikom do zdravja-uporabne energijske kineziologije. Izobraževanje sem končala 5. 10. 2012 in s tem pridobila vsa potrebna znanja za opravljanje individualnih svetovanj in terapevtskega dela s to tehniko.