Med nami so, a nimajo teles …

Umrli, ki še niso naredili prehoda v energijski svet, bivajo med nami, a jih zato, ker nimajo več snovnih teles, s fizičnimi očmi ne vidimo.
Oni pa se ne zavedajo sebe kot človeškega bitja, ker sta se ob smrti njihov ori in zavest ločila ter zapustila njihovo fizično telo. Dušna zavest je ostala tukaj na Zemlji, a je na frekvenci, ki je večina ljudi ne zaznava … In zato ne zmorejo sprejeti sporočil, ki jim jih duše želijo posredovati.
V večini primerov ljudje situacij, ki se jim dogajajo po smrti ljudi, ki so jim bili blizu – še posebej če so umrli nenadne smrti – ne morejo sprejeti. Mogoče se svojci ali pa umrli ne morejo sprijazniti s smrtjo in držijo drug drugega. Podobno je z ljudmi pri po abortusih, ne glede na to, ali so spontani, posledica umetnih oploditev ali načrtovani …, ne povežejo se s prisotnostjo in delovanjem duš – rojenih ali pa samo spočetih.

STIK Z DUŠAMI

Zato poiščejo ljudje medije, ki to zmoremo, in prek nas posredujejo sporočila svojim svojcem, ali pa zato, ker vedo, da jim bomo lahko pomagali narediti prehod.
Duša se utrudi, če je dalj časa na zemeljski ravni brez fizičnega telesa, zato se v večini primerov prisesa na človeka, ki je utelešen, in se prehranjuje z njegovo energijo.
Veliko solz bolečine, radosti, olajšanja, sprejemanja in odpuščanja je že preteklo v takšnih trenutkih, ko bližnji začutijo prisotnost svojih dragih, sami sprejmejo sporočila ali pa jim jih posredujem.
In tudi veliko ujetih duš sem že pospremila v svet umrlih ljudi, tako tistih, ki so živeli kot fizični ljudje, a zaradi zamer, travmatičnih smrti ali česa podobnega niso zmogli naredili prehoda.
Še več pa je bilo abortiranih duš, ki so še vedno neimenovane tavale po Zemlji. Vsaka nato dobi ime in skozi proces jo eterični mojstri pripravijo za prehod ter pospremijo v druge dimenzije. S tem se zmanjša vpliv teh energij na rojene brate ali sestre in celotne družine. Še bolj pomembno je, da s tem dobijo te duše priložnost, da se v energijskem svetu pozdravijo in se pripravijo za novo reinkarnacijo na Zemlji.

PRIMER IZ PRAKSE

Pred kratkim sem imela primer ženske, ki je kar naenkrat začela dobivati napade, ki sta jih spremljali bolečina in tesnoba v prsih. Zelo se ji je povišal krvni tlak in dobila je aritmijo srca, sledila sta rešilec in urgenca … Vsi dodatni pregledi niso pokazali nobene fizične poškodbe njenega telesa. Prišla je do mene, bilo jo je zelo strah, da bo umrla.
Naredila sem posvet z božansko modrostjo Ifa in ta je opozorila, da je težava povezana z abortusom ter da je prisotna duša, ki ni njena. Ženska je potrdila, da je res pred leti naredila abortus.
Zgodilo se je to, da so ji zdravniki fizično odstranili zarodek, ampak ker si je ona želela obdržati otroka, ni izpustila njegove duše in v njej je bil cel kaos, ker je bila poleg njene duše še duša tega nerojenega otroka in njeno telo tega ni več vzdržalo. Ko je ženska skozi proces izpustila dušo otroka in sem naredila tej duši še proces prehoda ter z duhovnim delom očistila in podprla njeno energijsko telo, so njene težave z zdravjem popolnoma izginile.

Velikokrat se vplivi duše razkrijejo že v posvetu z božansko modrostjo Ifa. Pogosto pa tudi med programom Celostna osebnostna preobrazba, harmonija telesa in duha ali pa v enournih individualnih razgovorih, katerih vsebina je popolnoma prilagojena takšnim situacijam.

Članek v novicah svet24: https://novice.svet24.si/clanek/astro/64709780993bd/med-nami-so-a-nimajo-teles