Postani zavestni kreator svojega življenja

Tematika: Utišajte glasove, ki vam zaradi vaše volje vzbujajo krivdo

ODGOVOR na vprašanje: »Kakšen občutek v meni aktivira misel na moj cilj?« naj služi kot popotnica. 

Znanje procesiranja aktiviranih občutkov, ki so odgovor na zgornje vprašanje je rešitev za odstranjevanje NOTRANJIH BLOKAD, UPORA IN NAVZKRIŽIJ, ZARADI KATERIH NE DOSEŽETE ZASTAVLJENEGA CILJA!

Ali ste se kot otroci morali podrejati in prilagajati volji odraslih; staršev, učiteljev … Verjetno niste izjema, večina od nas v sebi nosi to izkušnjo.

Situacije podrejanja in prilagajanja iz otroštva velikokrat v osebi ustvarijo prepričanje, da ne sme imeti lastne volje, da je to nekaj zelo slabega.

Ste z vzorcem iz otroštva nadaljevali v odrasli dobi, se podrejali nadrejenim v službi, doma partnerju, mogoče celo še vedno svojim staršem?

OBČUTKI KRIVDE

Ko želi oseba s tem prepričanjem v odrasli dobi narediti spremembo – napredovati ali rasti, začuti v sebi čustven odpor in velikokrat ne prepozna, da je v njenem nezavednem prepričanje, da je, če ima lastno voljo, močno voljo, to nekaj zelo slabega.

Opisano povzroča v osebi občutke krivde, ker se postavlja zase in ker ne ve za svoje nezavedno prepričanje glede svoje volje, na drugi strani kreira ogledalo ne-sprejemanja svojega delovanja po svoji volji.

Takšen človek se težko postavi zase, postavlja meje in izziv zanj je živeti svoje življenje brez občutka krivde in poslušati svoj notranji glas, ki ga podpira, mu daje voljo, da vsak dan naredi tisto, kar je odločil narediti, da doseže svoj cilj. Ne pa da posluša samo glasove, tako zunanje, kot notranje, ki mu nalagajo občutke krivde za vsako stvar, ki bi jo naredil zase, za svojo dušo, za svojo ljubezen, za svoje zdravje za svoj posel …

Ali poznate koga, ki je imel ali ima takšno zgodbo?

PROTI CILJU

Ko se človek osvobodi tega prepričanja, lahko šele res uporablja svojo svobodno voljo in z močno voljo zavestno kreira svoje življenje in živi svoje poslanstvo, ne glede, kaj to je. Uspeh v življenju je odvisen od tega, koliko ubogamo sami sebe, da to, kar načrtujemo, si obljubimo in se odločimo, tudi naredimo.

Naj bodo vaši cilji napisani in podprti z močno notranjo motivacijo.

Naj bodo vaši občutki vaši največji motivatorji in zavezniki na poti do vašega cilja.

In postavite si vprašanje: »Kakšen občutek v meni aktivira misel na moj cilj?«

Tako boste hitro ugotovili ali ste sami sebi »podpornik« ali »saboter«.

SRCE HOČE, GLAVA NOČE

Moja vsakodnevna prošnja mojemu duhovnemu vodstvu za podporo vsebuje tudi prošnjo, da me podprejo, dajo moč, da bom imela samonadzor.

Tako, da bom jaz zmogla narediti vse, kar moram, hočem in sem se odločila narediti, da bom dosegla svoje cilje. In da še izboljšam svojo sposobnost sklepanja kompromisov – tako z drugimi ljudmi, kot tudi v sebi, med mojim mojimi mislimi in mojimi čustvi.

Če ne moremo sklepati kompromisov v sebi, s sabo, jih ne moremo sklepati niti z drugimi ljudmi.

Potem pa se dogaja, da srce hoče in glava noče ali pa obratno.

IZGORELOST

Za imeti samonadzor, reči sebi DA in še več vitalne energije – moči, je nujno, da sebi in drugim rečemo NE, takrat, ko je to potrebno.

Ko je človek »izgorel« zaradi kakšnega od življenjskih izzivov, je izčrpal vitalno energijo svojega Orija – »energijo glave«, svojega bistva. In ko takšen človek želi narediti spremembo, brez da bi obnovil vitalno energijo svojega Orija, je enako, kot da bi človek, ki zaradi lakote in žeje ne more vstati in hoditi, brez da bi se odžejal in nahranili, šel v fitnes, da si okrepi mišice z željo, da bo potem lahko vstal in hodil.

Pri mojem delu je ena od prvih nalog, ki si jih zadam, skrb, da človek obnovi svojo vitalno energijo in postane energijsko dovolj močan, da zmore narediti vse, kar je potrebno narediti za dosego želenega cilja. Potrudim se tudi, da človek cilj ohranja z zavedanjem, da bo na poti do njega duhovno rasel, ker to je namen ciljev in tudi pogoj, da jih bo dosegel.

Energijska usklajenost v človeku, med zavednim in nezavednim v zvezi z njegovim ciljem je pogoj, da bo svoj cilj tudi uresničil.

DVA NASVETA ZA UMIRITEV

Vsakodnevno umivanje glave in nežno božanje glave sta dva od veliko načinov, kako lahko sprostimo napetost v svoji glavi in se umirimo.

Pri mojem delu je ena od prvih nalog, ki si jih zadam, skrb, da človek obnovi svojo vitalno energijo.

Izgorelost je znak, da je človek izčrpal vitalno energijo svojega Orija –svojega bistva,Dogaja se, da srce hoče in glava noče – in obratno.