Za mladostnike

Težave, ki jih obravnavam pri mladostnikih (z odgovori na vprašanja, boste dobili podrobnejši vpogled v posamezno težavo):

 1. Učne težave:
  Ali se težko zbere in fokusira za učenje?
  Ali ga zmoti vsaka malenkost pri učenju?
  Ali ima odpor do šole, sistema, učenja? …
 2. Neorganiziranost:
  Ali se loti veliko stvari, nobene pa ne dokonča in spelje do konca?
  Ali ga zanima veliko stvari, pa po kratkem času izgubi zanimanje? …
 3. Depresivnost:
  Ali je nedostopen, nekomunikativen in je kot polž »zalizan« v svojem svetu? …
 4. Samodestruktivnost:
  Ali nima interesa do življenja?
  Ali izvaja samopoškodovanje?
  Je pogosto žrtev nesreč? …
 5. Nesocializiranost:
  Ali nima prijateljev, se zapira v sobo, odklanja druženje s sovrstniki?
  Ima svoj sistem funkcioniranja, kot da ne bi živel na tem planetu?
  Ali je povsod sam, v šoli, na igrišču itd.? …
 6. Hoja po robu:
  Ima potrebo po adrenalinskih izzivih, kot je hitra vožnja z motorjem ali ukvarjanje z adrenalinskimi športi?
  Je nagnjen k skrajnostim? …
 7. Agresivnost:
  Ali je nenehno v konfliktu z vami in trpinči vaš um?
  Je tako odločen, da ima svoj prav, da je že agresiven?
  Vas nenehno izziva? …