Za živali

🔴 Živali imam rajši kot ljudi🔴

❤ Ali ste že slišali, da je kdo izrekel ta stavek?

🧡 Takšen človek je velikokrat v sebi zelo ranjen, njegov notranji otrok je zelo poškodovan.

💛 In velikokrat je takšen človek kot otrok našel ljubezen in varnost pri živalih.

💚 Velikokrat pozneje kot odrasla oseba v odnosih deluje podobno kot žival, s katero je odraščal.

💙 Če je bil njegov zaveznik maček/pes/konj, je prevzel njegove lastnosti delovanja in v stresnih situacijah reagira podobno kot žival, s katero je odraščal. Tudi od ljudi nezavedno pričakuje, da bodo imeli lastnosti “njegove” živali.

🤍 Tisti, ki so imeli mačke: so samosvoje, nagrada za božanje je predenje, včasih se pustijo božati samo takrat, ko si one to želijo.

💜 Tisti, ki so imeli psa: so zvesti in ne zamerijo, pričakujejo, da če človek “maha z repom”, je do njih prijateljsko razpoložen.

❤ Tisti, ki so rasli s konji: njihova reakcija, ko začutijo nevarnost, je beg, ne zmorejo počakati in se pogovoriti.

🧡 In še velikoooo bi lahko napisala ob tem.

💛 Ampak naša duhovna rast poteka v odnosu s sočlovekom, ker ljudje imamo tudi zavest, živali imajo samo nagon.

💚 To je socializacija.

💙 Ko slišim, da ima človek rajši živali kot ljudi, takoj vem, da ima človek tudi velike izzive s socializacijo.

🤍 Socializacija ni, da gre človek v službo, v trgovino in se zna obnašati.

💜 Socializacija pomeni, koliko zmore posameznik živeti odnose z ljudmi izven tega.

❤ Kako zmore imeti zdravo komunikacijo s sočlovekom, ko so vpletena čustva, ko odnos zahteva osebnostno rast.

🧡 Osebnostna rast je pogled vase, kar je podobno, kot bi čistili rano, ki se je navidezno zacelila, notri pa se dogaja vnetni proces.

💛 Potrebno jo je odpreti, očistiti, z zdravili preprečiti širitev vnetja, zašiti in obvezati. To je proces, ki traja.

💚 Na fizičnem nivoju v takšnem primeru nihče ne čaka, ker ve, da če ta okužba pride v kri, ga sepsa lahko tudi ubije.

💙 Kaj pa energijske okužbe?

🤍 Kako reagirate in kaj naredite, ko imate v sebi polno čustvenih ran in energijskih okužb?

💜 Poleg tega pa se ljudje, ki so ujeti v ta vzorec, da delujejo podobno kot živali, se v večini primerov tega sploh ne zavedajo. Ne vejo, da imajo ravno zaradi tega razloga izzive v odnosih z ljudmi.

🟠Izvor težav pri živalih🟠

Duhovne tehnike, s katerimi kot medij duhovnega vodstva pomagam razreševati človeške težave, vedno iščejo izvor nastale težave. Vedno je izvor težav v preteklosti. Pri tem ni razlike med ljudmi in živalmi.

Kadar se srečujemo s težavami pri otroku, preverim najprej stanje njegovih staršev, kadar razrešujemo težke situacije v življenju odraslega, pogledam v njegovo otroštvo in v delovanje njegove družine. To so temelji, ki določajo naše vzorce, navade, prepričanja, naš značaj. Pogosto v odraslosti preigravamo iste situacije kot v otroštvu, le da se zamenja naslov igre in igralci. Zelo podobno je tudi z živalmi.

Pri obravnavi živali nikoli ne gledam samo živali in njeno težavo, ampak pri svojem delu preverim tudi delovanje in stanje lastnika živali . Pomembno je tudi, kako velika družina to žival obkroža in kakšne so razmere ter odnosi v njej. Značilnost živali je, da nase prevzemajo težave svojih lastnikov. Nekatere zmorejo to predelati v sebi zlahka, druge sploh ne.

Omenim naj domačo mačko, ki ima veliko sposobnost predelovanja energijskih težav svojih lastnikov. Ampak tudi mačka, zmore prevzeti in predelati le določeno količino negativnih energij. Za to duhovno delo potrebuje ustrezno kapaciteto, kadar pa je negativnosti preveč in jih ne zmore vseh predelati, se te začnejo običajno nabirati v njegovi maščobi. Če je družinskih članov s fizičnimi ali čustvenimi težavami preveč, recimo trije ali štirje, se pri mačkah to odrazi na povišani telesni teži.

Ste kdaj pomislili, da ima vaš maček povečan apetit in je predebel zato, ker ima preveč dela z energijskim zdravljenjem številčne družine.

Tudi psi in konji pogosto zrcalijo razpoloženje lastnika. Kadar njihovi lastniki ne morejo vzpostaviti stika s svojo živaljo, je treba preveriti, ali so sami energijsko v redu. Če niso pomirjeni, potem so nemirne tudi živali in nase prevzamejo tisto, kar se dogaja v lastnikovi notranjosti. Pri tem gre tako za čustvene težave kot za fizične bolezni, saj imajo živali pogosto zdravstvene težave na mestih, kjer so zdravstveno šibki tudi lastniki. Če živali ne zmorejo predelati čustvenega naboja, ki ga čutijo na strani lastnika, zbolijo.

Zato bi se v primeru težav svojih ljubljenčkov lastniki morali vprašati, kaj lahko najprej naredijo sami zase, za svoje telo na vseh nivojih svojega bivanja, da bodo v sebi umirjeni in stabilni, ker s tem bodo pomagali, da žival ne bo filter za čiščenje njihovih težav. Posledično se bo v sebi umirila tudi njihova žival. Šele ko se sprosti čustveni naboj, ki ga žival nosi v sebi, postane telo živali dovolj pretočno, da se lahko pozdravi.